Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
ΣΤ. Θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που έτυχαν εξέτασης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων

ΣΤ. Θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που έτυχαν εξέτασης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω θέματα που παρατίθενται ανά κοινοβουλευτική σύνοδο. Διευκρινίζεται συναφώς ότι στα εν λόγω θέματα δεν περιλαμβάνονται τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί που αφορούν την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο (εναρμονιστική νομοθετική εργασία), ούτε η συμμετοχή της Βουλής σε ευρωπαϊκές διασκέψεις (κοινοβουλευτική διπλωματία). Περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν ευρωπαϊκά έγγραφα νομοθετικού και μη νομοθετικού χαρακτήρα, έγγραφα στρατηγικής, καθώς επίσης δράσεις και πολιτικές της ΕΕ.