Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Ηλεκτρονικές διεύθυνσεις (e-mail)

Βουλή των Αντιπροσώπων: [email protected]

Γραφείο Προέδρου: [email protected]

Γενικός Διευθυντής: [email protected]

 

Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών: [email protected]

Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων: [email protected]

Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων: [email protected]

Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: [email protected]

Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης: [email protected]

Υπηρεσία Επικοινωνίας: [email protected]

 

Αρχείο: [email protected]

Στενογράφοι βουλής: [email protected]