RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Cyprus Republic
TEMSİLCİLER MECLİSİ

Genel Bilgiler

Spacer
Tarihsel bir bakış

Kıbrıs 1960 yılının 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece yarısından itibaren Britanya’nın sömürgesi olmaktan çıktı ve bağımsız bir Cumhuriyet oldu. Yeni kurulan devletin en yüksek makamlarına 13 Aralık 1959 tarihinde yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle gelen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Başpiskopos III. Makarios’a ve ...

Spacer

Milletvekili seçimleri Temsilciler Meclisi genel, doğrudan, gizli ve zorunlu oylama ile beş yıllık bir dönem için seçilir. Her Meclis’in beş yılık görev süresi Meclis dönemi olarak adlandırılır. Seçimler genel seçimlerdir, ülkenin tüm sathında aynı gün yapılır ve halk iradesinin özgür, kesintisiz ve hilesiz ...

Spacer

Anayasa’nın değiştirilmesi Meclisin en önemli yetkilerinden biri devletin en üst yasası olan Anayasa’yı değiştirme hakkıdır. Devlet biçimini Helen Cumhurbaşkanı ve Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın olduğu Başkanlık sistemli Cumhuriyet olarak belirleyen temel maddeleri ile devletin iki toplumlu karakterini ve erklerin ayrılığı güvence altına alan ...

Spacer
Meclisin yapısı ve işleyişi

Meclis’in Yıllık Çalışma Dönemi Meclis genel seçimlerden on beş gün sonra çağrısız olağan olarak toplanır ve işleyiş biçimi Anayasa temelinde iç tüzükle belirlenir. Meclis’in alacağı karara göre, yıllık olağan çalışma dönemi üç aydan altı aya kadar sürer. Ancak pratikte Meclis’in yıllık ...

Spacer

Anayasa’nın ilgili maddeleri Madde 3 Cumhuriyet’in resmi dilleri 42 Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın görevi üstlenmesi 45 Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı hakkında cezai takibat 50 Yasa ta da Meclis kararı hakkında Cumhurbaşkanı’nın veto hakkı 51 Yasanın ya da Meclis kararının Meclis’e iade edilmesi 52 Yasa ya da Meclis ...


TEMSİLCİLER MECLİSİ
spacer
TEMSİLCİLER MECLİSİ © Copyright 2020
spacer
Developed By: Dynamic Works | Powered By: DWCMS