Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελετά κυρίως θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή εξετάζει νομοσχέδια, προτάσεις νόμου, κανονισμούς και θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, τις παραλίες, την υδατοπρομήθεια, την πολεοδομία, τους αλλοδαπούς, τους αιτητές πολιτικού ασύλου, τα αποχετευτικά συστήματα, τη δημόσια και την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, καθώς και θέματα που αφορούν τους εκλογικούς νόμους, την πολιτική άμυνα κ.ά.

 

 

 

 

Μέλη της επιτροπής:

Άριστος Δαμιανού, πρόεδρος

Μαρίνα Νικολάου, αναπληρώτρια πρόεδρος

Βαλεντίνος Φακοντής

AΚ.Ε.Λ.-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Νίκος Σύκας

Κυριάκος Χατζηγιάννης           

Νίκος Γεωργίου

ΔΗ.ΣΥ.

 

Πανίκος Λεωνίδου

Χρίστος Σενέκης

ΔΗ.ΚΟ.

 

Μαρίνος Σιζόπουλος

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

 

Μαρίνος Μουσιούττας  

ΔΗ.ΠΑ.-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Σταύρος Παπαδούρης

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Γραμματεία της επιτροπής:

Δέσποινα Παντελίδου, Ανώτερη Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τηλ.: 22 407 422

Μυράντα Χατζηματθαίου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τηλ.: 22 407 393

Έλενα Στυλιανού, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄ , τηλ.: 22 407 348