Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Κοινοβουλευτικές επιτροπές

Κοινοβουλευτικές επιτροπές

Για τη μεθοδική διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού έργου το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων προβλέπουν τη λειτουργία κοινοβουλευτικών επιτροπών, ο καταρτισμός των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Επιλογής. Σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή οι πολιτικές κομματικές ομάδες εκπροσωπούνται δεόντως. 

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές διακρίνονται σε μόνιμες, οι πλείστες των οποίων αντιστοιχούν στα συναφή υπουργεία, προσωρινές, συνιστώμενες για ορισμένο σκοπό (ad hoc) και ειδικές.