Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

2022/12/09 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας για πλήρωση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας μιας κενωθείσας θέσης Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Μειωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τετραετή θητεία, με έναρξη τον Δεκέμβριο του 2023. 

Η Βουλή θα δέχεται βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερομένων για τη θέση στην αγγλική, μέχρι την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022, στις 14:30. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στη Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η εκλογή του μέλους της Επιτροπής θα γίνει από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης από τελικό κατάλογο τριών υποψηφίων. Ο κατάλογος θα καταρτιστεί κατόπιν προσωπικών συνεντεύξεων που θα διεξαχθούν από τους βουλευτές μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και, ακολούθως, θα διαβιβαστεί από τη Συνέλευση στην Επιτροπή Υπουργών. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Μειωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται μεταξύ υποψηφίων υψηλού ηθικού επιπέδου και εγνωσμένου κύρους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή μεταξύ εχόντων επαγγελματική εμπειρία στους τομείς που καλύπτει η Σύμβαση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, τα μέλη της Επιτροπής θα συμμετέχουν σε αυτήν υπό την προσωπική τους ιδιότητα, πρέπει δε να διαθέτουν τα γνωρίσματα της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας και να είναι διαθέσιμα να υπηρετούν την Επιτροπή αποτελεσματικά. Σημειώνεται ότι, πρόνοια στο ίδιο άρθρο αποκλείει την εκλογή στην Επιτροπή δύο μελών με την ίδια υπηκοότητα. Μετά τη λήξη της παρούσας θητείας, τον Δεκέμβριο του 2027, βάσει του Άρθρου 5 της Σύμβασης, προβλέπεται η δυνατότητα επανεκλογής του ιδίου μέλους για δυο τετραετείς θητείες. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει επίσης να είναι πολύ καλοί γνώστες της αγγλικής ή/ και της γαλλικής γλώσσας και να είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε πολυήμερες επισκέψεις εργασίας της Επιτροπής ανά την Ευρώπη, σε συχνά διαστήματα. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω θέση, περιλαμβανομένου τύπου βιογραφικού σημειώματος, το οποίο αφού συμπληρωθεί πρέπει να υποβληθεί από τους/τις ενδιαφερομένους/ες στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων της Βουλής, μέσω e-mail στο [email protected]., βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων (http://www.parliament.cy). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται και στα τηλέφωνα 22407321/310 ή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής https://www.coe.int/en/web/cpt.