Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Περιβαλλοντικά στη Βουλή

Περιβαλλοντική συνείδηση στη Βουλή
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, θέλοντας να συμβάλει στη γενικότερη εμπέδωση και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια διάφορα σχετικά μέτρα .

Ανακύκλωση χαρτιού.

 

Το 2006 εισήχθη στη Βουλή το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού. Για το σκοπό αυτό τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι σε κεντρικό σημείο και ειδικά κιβώτια στα γραφεία, ώστε να περισυλλέγονται και να προωθούνται όλα τα άχρηστα χαρτιά. Εξάλλου ένας από τους στόχους της εισαγωγής του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου, ήταν η ουσιαστική μείωση της χρήσης χαρτιού.

 

Ανακύκλωση toners και cartridges.

 

Τους τελευταίους μήνες του 2008 εισήχθη πρόγραμμα ανακύκλωσης άδειων toners και cartridges ενώ αναζητείται και τρόπος επαναχρησιμοποίησης τους.

 

Εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Για εξοικονόμηση ενέργειας αποφεύγεται η χρήση των μεγάλων εξωτερικών λαμπτήρων, χρησιμοποιούνται φλορέντζες αντί spot lights όπου συνυπάρχουν, ενώ τα διάφορα μηχανήματα και εργαλεία δουλειάς, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα, κλείνονται από τον διακόπτη εκτός ωρών εργασίας.

Πρόθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων, είναι να εισαγάγει και άλλα μέτρα ενώ για το νέο κτίριο του οποίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες ανοικοδόμησης τους πρώτους μήνες του 2009, θα ληφθεί ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να είναι περισσότερο οικολογικό στους διάφορους τομείς.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: