Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Παρακολούθηση συνεδριάσεων ολομέλειας της Βουλής από πολίτες

Παρακολούθηση συνεδριάσεων ολομέλειας της Βουλής από πολίτες

Σύμφωνα με το άρθρο 75.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι συνεδριάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι δημόσιες και τα πρακτικά των εν αυτή συζητήσεων δημοσιεύονται. Ως εκ τούτου, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από το κοινό των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, που κατά τη διάρκεια της βουλευτικής συνόδου συγκαλούνται συνήθως κάθε Πέμπτη, στις 4.00 μ.μ., στο κεντρικό κτίριο της Βουλής (διεύθυνση: Λεωφόρος Νεχρού 1, 1102, Λευκωσία).

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση άδειας εισόδου από τη γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης της Βουλής με τη συμπλήρωση και αποστολή ηλεκτρονικά ([email protected]) τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία της ολομέλειας του εντύπου «Δελτίο Εισόδου στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

Κατά την προσέλευσή σας στο κτίριο της Βουλής πρέπει να είστε ευπρεπώς ενδεδυμένοι και απαραιτήτως να προσκομίσετε, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, το Δελτίο Εισόδου, καθώς και το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό σας, αναλόγως του εγγράφου που χρησιμοποιήσατε για τη συμπλήρωση του Δελτίου Εισόδου, τα οποία θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Βουλής πριν από την είσοδό σας στο κτίριο. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης της Βουλής. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22407307, 22407302. 

Δελτίο Εισόδου στη Βουλή των Αντιπροσώπων