Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

9η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών - 26/05/2023

9η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών - 26/05/2023

Την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023, στις 10.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής, υπό την προεδρία της Προέδρου του σώματος κ. Αννίτας Δημητρίου, η 9η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, στοχεύοντας στην υγιή διάδρασή της με την κοινωνία, στηρίζει δραστηριότητες οι οποίες ενισχύουν την πολιτότητα, τη συμμετοχική δημοκρατία, τον πλουραλισμό και τη διαφάνεια και προβάλλουν προβλήματα της κοινωνίας των πολιτών που τα μέλη της Βουλής, ως αντιπρόσωποι του λαού, επιζητούν λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η στήριξη του θεσμού της Κοινωνίας των Πολιτών από το κοινοβούλιο.

Ο εν λόγω θεσμός τυγχάνει διαχείρισης από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ως το ανώτατο συντονιστικό σώμα των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και συνιστά μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ που δίνει «φωνή» στις εθελοντικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ από το βήμα της Βουλής. 

Στην ειδική αυτή σύνοδο οι 56 εκπρόσωποι των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων θα έχουν την ευκαιρία, με την ιδιότητα του βουλευτή/βουλεύτριας της Κοινωνίας των Πολιτών, να συζητήσουν και να αναδείξουν τις δυσκολίες που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και τους τρόπους ενίσχυσής της, με απώτερο στόχο τη λήψη των απαραίτητων μέτρων από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία.

Την 9η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών θα χαιρετίσει η Πρόεδρος της Βουλής στις 10.00 π.μ. Θα ακολουθήσουν η προσφώνηση του προέδρου του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου και οι τοποθετήσεις των βουλευτών/βουλευτριών της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και των αξιωματούχων/εκπροσώπων κρατικών και άλλων φορέων. Στο ίδιο πλαίσιο θα συζητηθεί και θα εγκριθεί η Έκθεση της Κοινωνίας των Πολιτών για την ανάγκη δημιουργίας ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος λειτουργίας και ανάπτυξης για τον εθελοντισμό και τις ΜΚΟ.

Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη της 9ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023