Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

To Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας της ΒτΑ και η Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διοργανώνουν την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024 επιστημονική ημερίδα διοικητικού δικαίου - 22/03/2024

To Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας της ΒτΑ και η Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διοργανώνουν την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024 επιστημονική ημερίδα διοικητικού δικαίου - 22/03/2024

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 3 Απριλίου 2024

To Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και η Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διοργανώνουν την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024 επιστημονική ημερίδα διοικητικού δικαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν εξέχουσες προσωπικότητες του νομικού κόσμου της Κύπρου και της Ελλάδας, δικαστικοί, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι και κρατικοί αξιωματούχοι με εξειδίκευση σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, οι οποίοι με την εγνωσμένη γνώση, αυθεντία και εμπειρογνωμοσύνη τους αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην εις βάθος κατανόηση ζητημάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την κυπριακή έννομη τάξη.  Απώτερος στόχος είναι η διά νόμου επέκταση της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων στις διοικητικές διαφορές ουσίας, όπως και η συζήτηση θεμάτων που αφορούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, ζήτημα το οποίο ταλανίζει την κυπριακή κοινωνία και πολιτεία.

Ως γνωστόν, στο πλαίσιο της προσφάτως θεσπισθείσας ευρείας δικαστικής μεταρρύθμισης και βάσει της Δέκατης Έβδομης Τροποποίησης του Συντάγματος έχει ήδη δημιουργηθεί το αναγκαίο συνταγματικό υπόβαθρο για τη διά νόμου πλήρη επέκταση της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων, ώστε πέραν των υφιστάμενων φορολογικών διαφορών και διαδικασιών διεθνούς προστασίας κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καθορίζονται ως διοικητικές διαφορές ουσίας και εμπίπτουν ήδη στην εν λόγω δικαιοδοσία, τα διοικητικά δικαστήρια να επιλαμβάνονται και άλλων διοικητικών διαφορών, οι οποίες θα καθορισθούν διά νόμου ως ουσίας. 
Ιδιαίτερη σημασία προσλαμβάνει για τον νομικό κόσμο της Κύπρου η εμπειρία του Ελλαδικού χώρου επί του θέματος, όπου οι διοικητικές διαφορές επί μακρόν διακρίνονται σε ακυρωτικές και ουσίας, με τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια να δύνανται ως προς ειδικά καθοριζόμενες νομοθετικά διαφορές να τροποποιήσουν σε πρώτο βαθμό, εν όλω ή εν μέρει, τις σχετικές εκτελεστές διοικητικές πράξεις.  

Συναφώς, οι εισηγήσεις των εκλεκτών Ελλαδιτών προσκεκλημένων και η διάδρασή τους με τους αντιστοίχου βεληνεκούς Κύπριους νομικούς, αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για την εμβάθυνση στο πολύπλοκο δικονομικό ζήτημα του δικαστικού ελέγχου των διοικητικών διαφορών ουσίας, αλλά και τη θεμελίωση των νομικά πλέον δόκιμων τρόπων επίβλεψης της εκτέλεσης των εν λόγω αποφάσεων επ’ ωφελεία των διοικουμένων. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου στην οδό Καλλιπόλεως στη Λευκωσία.

Για την πρόσκληση της ημερίδας πατήστε εδώ και για το πρόγραμμα εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024