Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων