Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
ΙA΄ Βουλευτική Περίοδος  -  Σύνοδος Δ΄ (13  Σεπτεμβρίου 2019 - 31 Ιουλίου 2020)

ΙA΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Δ΄ (13 Σεπτεμβρίου 2019 - 31 Ιουλίου 2020)