Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
ΙΒ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Α΄ (16 Σεπτεμβρίου 2021- 14 Ιουλίου 2022)

ΙΒ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Α΄ (16 Σεπτεμβρίου 2021- 14 Ιουλίου 2022)