Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Βουλή των Νέων

Βουλή των Νέων

Το Νοέμβριο του 2004 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Σύνοδος της Βουλής των Νέων, που οργανώθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Κατά την εν λόγω Σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν και τουρκοκύπριοι νέοι, συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία της Κύπρου όπως αυτά εκτέθηκαν και αναλύθηκαν στις σχετικές εκθέσεις των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής των Νέων, που ετοιμάστηκαν με τη βοήθεια και την τεχνοκρατική στήριξη της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.