Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Διμερείς Σχέσεις

Διμερείς Σχέσεις

Ανταλλαγές επισκέψεων

Η προώθηση ανταλλαγών σε διάφορα επίπεδα συμβάλλει ουσιαστικά στη συνεχή ανανέωση και αναβάθμιση των διμερών σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων με άλλα κοινοβούλια και στην ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων κοινού και ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος.

Ανταλλαγές επισκέψεων πραγματοποιούνται στο επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλίων, αντίστοιχων κοινοβουλευτικών επιτροπών και Ομάδων Φιλίας, κατόπιν σχετικών προσκλήσεων, κατά κανόνα στη βάση της αμοιβαιότητας.

Επίσης, πραγματοποιούνται κατά καιρούς επισκέψεις εργασίας της Προέδρου/αντιπροσωπιών της Βουλής στο εξωτερικό και, αντίστοιχα, αξιωματούχων/ αντιπροσωπιών άλλων κοινοβουλίων στην Κύπρο, εκ των οποίων κάποιες σκοπούν στην εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων και, ενίοτε, στη σύνταξη συναφών εκθέσεων.

Με την ευκαιρία περιφερειακών, ευρωπαϊκών και/ή διεθνών κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, η Βουλή αξιοποιεί επαφές για περαιτέρω προώθηση των διμερών της σχέσεων με κοινοβούλια άλλων χωρών.


Ομάδες Φιλίας με άλλα κοινοβούλια

Σήμερα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων λειτουργούν Ομάδες Φιλίας με 45 κοινοβούλια, γεγονός που κατατάσσει κατ’ αναλογία την Κυπριακή Βουλή ψηλά στον κατάλογο των κοινοβουλίων που προωθούν αυτό το θεσμό.

Την Ομάδα Φιλίας της Κύπρου με άλλα Κοινοβούλια στη Βουλή των Αντιπροσώπων απαρτίζουν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.