Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Η Yπηρεσία Διεθνών Σχέσεων της Βουλής

Η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων της Βουλής

Το έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων στον τομέα των διεθνών σχέσεων στηρίζει, από το 1978, σε συστηματική βάση, η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων.

Τα καθήκοντα των Λειτουργών Διεθνών Σχέσεων συνίστανται, μεταξύ άλλων:

• Στην προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ευρύτερων σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλες χώρες στο κοινοβουλευτικό επίπεδο.

• Στην προώθηση της εγκαθίδρυσης, ανάπτυξης και προαγωγής των διμερών και πολυμερών σχέσεων και της επικοινωνίας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ξένα κοινοβούλια και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς.

• Στην προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων επισκέψεων στην Κύπρο ξένων κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών και, αντίστοιχα, αντιπροσωπιών της Βουλής των Αντιπροσώπων που μετέχουν σε αποστολές στο εξωτερικό και συνοδεία των αποστολών αυτών, εκτελώντας καθήκοντα γραμματέων  αντιπροσωπίας.

• Στη διοργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων που φιλοξενεί η Βουλή των Αντιπροσώπων, στα πλαίσια των υποχρεώσεων της, ως μέλος παγκόσμιων, ευρωπαϊκών και περιφερειακών κοινοβουλευτικών οργανισμών.

• Στη συλλογή στοιχείων, διενέργεια έρευνας και επεξεργασία υλικού  για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στη σύνταξη διαφόρων κειμένων (εκθέσεων, ενημερωτικών και άλλων σημειωμάτων, μελετών, αναφορών, προσχεδίων ψηφισμάτων, επιστολών, κ.ά) για διευκόλυνση του έργου του Προέδρου και των Μελών της Βουλής σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τους δραστηριότητες. Αντίστοιχα, στη σύνταξη έντυπου υλικού για ενημέρωση ξένων Κοινοβουλίων και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών

• Στην προβολή του έργου της Βουλής των Αντιπροσώπων στον τομέα των διεθνών σχέσεων, μέσω της σύνταξης ανακοινώσεων τύπου για τις δραστηριότητες του Προέδρου και των Μελών του Σώματος. Ειδικότερα δε όσον αφορά στις δραστηριότητες του Προέδρου της Βουλής, οι Λειτουργοί Διεθνών Σχέσεων προωθούν, σχετικό υλικό στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.