Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Εισαγωγή

Η ανάπτυξη διεθνούς κοινοβουλευτικής δραστηριότητας αποτέλεσε εξαρχής έναν από τους βασικούς στόχους της Βουλής των Αντιπροσώπων, από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και εντεύθεν. Ανασταλτικοί παράγοντες στην ταχεία υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού υπήρξαν κύρια οι δραματικές εξελίξεις σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα, καθώς και το μικρό της μέγεθος, το οποίο, σήμερα παρουσιάζεται εμφανώς δυσανάλογο, καθώς έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι διεθνείς δραστηριότητες του Σώματος.

Η δημιουργία της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων το 1978, έθεσε το πλαίσιο για την προώθηση σε συστηματική πια βάση του στόχου της ανάπτυξης μιας πολυσχιδούς και πολυεπίπεδης διεθνούς δραστηριότητας της Βουλής. Έτσι, η οικοδόμηση, αρχικά, διμερών σχέσεων με τα κοινοβούλια των χωρών της περιοχής, των ευρωπαϊκών χωρών και των χωρών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ διευρύνθηκε σταδιακά για να καλύψει όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Σήμερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων διατηρεί σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με σημαντικό αριθμό εθνικών κοινοβουλίων και μετέχει ενεργά και ισότιμα στον ευρωπαϊκό και διεθνή κοινοβουλευτικό χώρο, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα εργαλεία που προσφέρονται στον τομέα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και προωθώντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ουσιαστική συμβολή της Βουλής των Αντιπροσώπων στην επίτευξη του στόχου της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί βασικό θεματικό άξονα της διεθνούς δραστηριότητας του Σώματος. Παράλληλα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως απόρροια της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Βουλή μετέχει ενεργά στη συζήτηση καίριων θεμάτων που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες και στη διαμόρφωση συναφών ευρωπαϊκών πολιτικών.

Βασική επίσης συνιστώσα της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας και της δράσης της Βουλής των Αντιπροσώπων αποτελεί η ανάδειξη και αξιοποίηση των σημαντικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως παράγοντα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ως γέφυρας διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Υπό το φως δε των εντεινόμενων προκλήσεων στην περιοχή, αλλά και των σημαντικών ενεργειακών εξελίξεων σε σχέση με την Κύπρο και ευρύτερα, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας στο στόχο της αξιοποίησης της ενέργειας ως καταλύτη προς επίτευξη συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας και της ανάδειξης της  Νοτιοανατολικής Μεσογείου ως αξιόπιστης εναλλακτικής οδού για επίτευξη ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. 

Συμβάλλοντας στην προώθηση αυτών των στόχων, η Βουλή των Αντιπροσώπων ανέλαβε πρωτοβουλία για την ανάπτυξη από κοινού με τη Βουλή των Ελλήνων ενός θεσμοθετημένου πλαισίου συνεργασίας με Κοινοβούλια χωρών της περιοχής. Η συνεργασία αυτή απευθύνεται προς όλες τις χώρες της περιοχής που ασπάζονται τις ίδιες αρχές και υπηρετούν το κοινό όραμα της επίτευξης συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μέσα από κοινές δράσεις ήπιας πολιτικής, σε σημαντικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος που στοχεύουν σε απτά αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής, έχουν αναπτυχθεί θεσμοθετημένα πλαίσια τριμερούς συνεργασίας και έχουν πραγματοποιηθεί Τριμερείς Συναντήσεις με τα Κοινοβούλια του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας σε επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλίων και/ή των αντίστοιχων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων.  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων επιδιώκει, παράλληλα, την ουσιαστική συμβολή της στη συζήτηση θεμάτων ευρύτερου διεθνούς ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο διμερών ανταλλαγών, ευρωπαϊκών και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών και συναντήσεων, καθώς και μέσω της φιλοξενίας από το Σώμα διαφόρων περιφερειακών, ευρωπαϊκών και διεθνών κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων.
 
Οι ανταλλαγές επισκέψεων και η συγκρότηση Ομάδων Φιλίας στη βάση της αμοιβαιότητας με άλλα κοινοβούλια αποτελούν μέσα για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων, ενώ αξιόλογη είναι η δραστηριότητα των ολιγομελών κυπριακών αντιπροσωπιών στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχει η Βουλή των Αντιπροσώπων.
 
Ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής υιοθετήθηκαν, κατά καιρούς, από ευρωπαϊκούς και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς σημαντικά ψηφίσματα και δηλώσεις όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα, αλλά και για άλλα ζητήματα που απασχολούν κατά καιρούς τη διεθνή σκηνή.
 
Τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων αναλαμβάνουν κυρίως η Πρόεδρος του Σώματος, όπως και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αλλά και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές αναλόγως θεματολογίας και αρμοδιοτήτων, καθώς και συγκεκριμένες αντιπροσωπίες του Σώματος σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς. 
 
Στις πολλαπλές διεθνείς δραστηριότητες της Προέδρου της Βουλής, εντός και εκτός Κύπρου, περιλαμβάνεται η επικοινωνία, σε τακτική βάση, με τους ομολόγους της και τους Προέδρους διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών για σκοπούς ενημέρωσης αναφορικά με τις εκάστοτε εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα και/ ή εξ αφορμής εξελίξεων ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος. Η πρακτική ενημέρωσης διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών και κοινοβουλίων ακολουθείται και στις περιπτώσεις υιοθέτησης από το Σώμα ψηφισμάτων για το κυπριακό πρόβλημα και/ ή άλλες σημαντικές διεθνείς εξελίξεις. Εξάλλου, στο πλαίσιο των επαφών της με αξιωματούχους άλλων χωρών, η Πρόεδρος της Βουλής αναπτύσσει πρωτοβουλίες και προωθεί δράσεις σε διάφορους τομείς στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και ευρύτερα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση των στόχων και συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων μετέχει σε τακτικές συναντήσεις Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντίστοιχες Επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συναντήσεις στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της εκάστοτε Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε διάφορες άλλες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ ουσιαστική δε υπήρξε η συμβολή της Βουλής των Αντιπροσώπων στην καθόλα επιτυχή Κυπριακή Προεδρία, το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Μετέχει επίσης ως πλήρες μέλος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη Διακοινοβουλευτική Ένωση, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ιδρυτικό μέλος),  στον Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ιδρυτικό μέλος), στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (ιδρυτικό μέλος), στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ιδρυτικό μέλος) και στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ιδρυτικό μέλος). Μετέχει, τέλος, σε ad hoc βάση, σε Σεμινάρια Μεσογειακού Διαλόγου της Ειδικής Ομάδας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, καθώς και σε αριθμό διασκέψεων και άλλων περιφερειακών και/ή παγκόσμιων κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων.

Η Βουλή διατηρεί, εξάλλου, τακτική επικοινωνία με τους ανά τον κόσμο απόδημους Κύπριους και τις οργανώσεις τους, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή τους στη διατήρηση των δεσμών των αποδήμων με την πατρίδα τους και στην προώθηση των δικαίων και συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Ανασκόπηση των διεθνών δραστηριοτήτων της Βουλής γίνεται με τη λήξη κάθε ετήσιας Κοινοβουλευτικής Συνόδου και αποτελεί τμήμα της Έκθεσης Πεπραγμένων, την οποία παρουσιάζει η Πρόεδρος του Σώματος στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης.