Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
H Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας:  Ιστορία-Εκλογές-Διαδικασίες / The House of Representatives of the Republic of Cyprus:  History-Elections-Procedures

H Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας: Ιστορία-Εκλογές-Διαδικασίες / The House of Representatives of the Republic of Cyprus: History-Elections-Procedures

Ενημερωτικές εκδόσεις που αφορούν τον πολιτικό ρόλο και τις αρμοδιότητες του κυπριακού κοινοβουλίου.