Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Βουλή των Αντιπροσώπων / House of Representatives

Βουλή των Αντιπροσώπων / House of Representatives

Πρόκειται για δίγλωσσες ενημερωτικές εκδόσεις -στην ελληνική και αγγλική γλώσσα- που παρουσιάζουν συνοπτικά το προφίλ και τη σύνθεση της Βουλής από το 2006 μέχρι σήμερα.