Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

«Ψηφίσματα που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας 1960-2023»

«Ψηφίσματα που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας 1960-2023»

Εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2021 σε 500 αντίτυπα, στα πλαίσια των εορτασμών για τα εξηντάχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περιλαμβάνει ταξινομημένα θεματικά και χρονολογικά τα διακόσια δεκαεπτά ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα εξήντα χρόνια από τη σύσταση και λειτουργία της.  Μέσω των ψηφισμάτων η Βουλή εκφράζει διαχρονικά τους προβληματισμούς και τις αγωνίες των μελών της και κατ’ επέκταση του συνόλου της κυπριακής κοινωνίας για διάφορα θέματα που αφορούν την κυπριακή και τη διεθνή πραγματικότητα. Παλαιότερη σχετική έκδοση της Βουλής, που κυκλοφόρησε το 2000, έχει εξαντληθεί και το περιεχόμενό της έχει περιληφθεί στην παρούσα έκδοση.