Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Πρακτικά συνεδρίου «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας»

Πρακτικά συνεδρίου «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας»

Τον Ιούλιο του 2020 κυκλοφόρησαν σε 1 000 αντίτυπα τα πρακτικά του ομότιτλου συνεδρίου, το οποίο συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και η Βουλή των Αντιπροσώπων τον Οκτώβριο του 2018 υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.  Η πρώτη ενότητα της έκδοσης περιλαμβάνει τους χαιρετισμούς που απηύθυναν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας τελετής ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και τις εισαγωγικές ομιλίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.  Στο Μέρος Α΄ της έκδοσης περιλαμβάνονται ομιλίες που αναλύουν τα πολιτεύματα της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ στο Μέρος Β΄ ομιλίες για τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων στο κυπριακό και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.  Στο Μέρος Γ΄ παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο μορφών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.  Στο τέλος κάθε μέρους περιλαμβάνεται η συζήτηση που προέκυψε μεταξύ των ομιλητών και των παρευρισκομένων και στην τελευταία ενότητα της έκδοσης τα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών του συνεδρίου.