Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Πρακτικά εσπερίδας «Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Νικόλαος Ν. Σαρίπολος: Οι κυπριακής καταγωγής θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα»

Πρακτικά εσπερίδας «Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Νικόλαος Ν. Σαρίπολος:  Οι κυπριακής καταγωγής θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα»

Τον Νοέμβριο του 2020 κυκλοφόρησαν σε 1 100 αντίτυπα τα πρακτικά της ομότιτλης εσπερίδας, την οποία συνδιοργάνωσαν η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Νοέμβριο του 2019.  

Η έκδοση περιλαμβάνει χρονολόγια για τη ζωή και το έργο των δύο Σαριπόλων, τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και του πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και την εισαγωγική ομιλία του Επιστημονικού Διευθυντή του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου-Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών  Λεμεσού.  Στο Μέρος Α΄ της έκδοσης περιλαμβάνονται ομιλίες που αναλύουν τη νομική διάσταση της προσωπικότητάς τους, ενώ στο Μέρος Β΄ ομιλία για την πολιτική διάσταση της προσωπικότητας του Νικόλαου Ι. Σαριπόλου.  Στο Μέρος Γ΄ περιλαμβάνεται ομιλία με θέμα «Νικόλαος Ι. Σαρίπολος ο λογοτέχνης», καθώς και η συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των ομιλητών και των παρευρισκομένων.  Στην τελευταία ενότητα της έκδοσης περιλαμβάνονται τα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών του συνεδρίου.