Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος [Ν. 158(Ι)/1999] και η μεταγενέστερη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος [Ν. 158(Ι)/1999] και η μεταγενέστερη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Πρόκειται για ένα νομικό σύγγραμμα του βουλευτή κ. Ανδρέα Αγγελίδη στο οποίο παρατίθενται κατ’ άρθρο αποσπάσματα αποφάσεων πρωτόδικης ή αναθεωρητικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατ’ εφαρμογή του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου [Ν. 158(Ι)/1999].

Εκδόθηκε σε 3 000 αντίτυπα τον Μάρτιο του 2008.

Διατίθεται προς πώληση στην τιμή των €12 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.