Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Οι Επιπτώσεις του Κορωνοϊού στη Ζωή μας

Οι Επιπτώσεις του Κορωνοϊού στη Ζωή μας

Η έκδοση η οποία αποτυπώνει την ιστορική συγκυρία που διανύουμε -ένα και πλέον χρόνο μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος κορωνοϊού στην Κύπρο- έχει σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην Κύπρο αλλά και διεθνώς.

Στις δεκατρείς ενότητες της έρευνας αναλύονται τα μέχρι στιγμής δεδομένα με αναφορά στο παράδειγμα της Κύπρου και συγκριτικά με τα δεδομένα, τα μέτρα και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες. Εκτιμάται ακόμη η εξέλιξη της πανδημίας και ο αντίκτυπος της στη ζωή των ανθρώπων ενώ καταγράφονται εισηγήσεις και παραδείγματα πρακτικών, η εφαρμογή των οποίων θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη και σωτήρια για τον τόπο μας.

Ειδικότερα στην έκδοση εξετάζονται οι τομείς που πλήγηκαν περισσότερο από την πανδημία: Υγεία, Κοινωνία, Παιδεία, Εργασία, Ανάπτυξη, Εμπόριο, Γεωργία, Περιβάλλον, Οικονομία, Μεταφορές και Ταξίδια, ΜΜΕ.