Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1998 σε 4 000 αντίτυπα.
Πρόκειται για ενημερωτικό έντυπο για μαθητές της στοιχειώδους εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ανάδειξη, τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία της Βουλής.
Επανεκδόθηκε αναθεωρημένο τον Ιούνιο του 2005, τον Ιανουάριο του 2015 και τον Μάρτιο του 2020 με τον τίτλο «Βουλή των Αντιπροσώπων: Ιστορία-Εκλογές-Αρμοδιότητες».