Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τον Αντώνη Σαμαράκη

Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τον Αντώνη Σαμαράκη

Εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2004.
Πρόκειται για έκδοση που ετοιμάστηκε στα πλαίσια εκδήλωσης της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Αντώνη Σαμαράκη και περιλαμβάνει στοιχεία για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα.
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.