Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Βιογραφικά Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Βιογραφικά Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Πρόκειται για εκδόσεις που παρουσιάζουν τα βιογραφικά σημειώματα του Προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και των αντιπροσώπων των τριών θρησκευτικών ομάδων από το 1970 μέχρι το 2016.
Διατίθενται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.