Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Θ΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος

Θ΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά την Έκτακτη Σύνοδο της Θ΄ Βουλευτικής Περιόδου (2 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2011).