Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Ζ΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος

Ζ΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά την Έκτακτη Σύνοδο της Ζ΄ Βουλευτικής Περιόδου (7 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου 2001).