Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Δ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Β΄

Δ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Β΄

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Β΄ Σύνοδο της Δ΄ Βουλευτικής Περιόδου (30 Σεπτεμβρίου 1982 έως 15 Ιουλίου 1983).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.