Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Δ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Α΄

Δ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Α΄

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Α΄ Σύνοδο της Δ΄ Βουλευτικής Περιόδου (2 Οκτωβρίου 1981 έως 15 Ιουλίου 1982).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.