Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Δ΄ Βουλευτική Περίοδος - Γ΄ Σύνοδος και Έκτακτη Σύνοδος

Δ΄ Βουλευτική Περίοδος - Γ΄ Σύνοδος και Έκτακτη Σύνοδος

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Γ΄ Σύνοδο και την Έκτακτη Σύνοδο της Δ΄ Βουλευτικής Περιόδου (21η Σεπτεμβρίου 1983 έως 1η Σεπτεμβρίου 1984).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.