Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Ε΄

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Ε΄

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά την Ε΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (2 Οκτωβρίου 1980 έως 16 Απριλίου 1981).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.