Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Δ΄

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Δ΄

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Δ΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (20 Σεπτεμβρίου 1979 έως 23 Ιουλίου 1980).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.