Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Γ΄

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Γ΄

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Γ΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (28 Σεπτεμβρίου 1978 έως 16 Ιουλίου 1979).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.