Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Β΄

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Β΄

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Β΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (3 Σεπτεμβρίου 1977 έως 15 Ιουλίου 1978).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.