Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Α΄

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Α΄

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά την Α΄ Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (20 Σεπτεμβρίου 1976 έως 6 Αυγούστου 1977).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.