Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Β΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Στ΄

Β΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Στ΄

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Στ΄ Σύνοδο της Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (25 Σεπτεμβρίου 1975 έως 22 Ιουλίου 1976).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.