Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Επιτροπή Δεοντολογίας - Δώρα και χαριστικές παροχές - Κώδικας Δεοντολογίας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων - Μέρος ΙΙΙ - Κανόνας 5 - Σύνοδος Α'

Επιτροπή Δεοντολογίας - Δώρα και χαριστικές παροχές - Κώδικας Δεοντολογίας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων - Μέρος ΙΙΙ - Κανόνας 5 - Σύνοδος Α'