Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων


Μιχάλης Αργυρού                    22407427,  [email protected]