Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Εγκατάσταση  αισθητήρα για τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα στο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Εγκατάσταση  αισθητήρα για τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα στο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Το κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων επιλέχθηκε, μεταξύ άλλων τεσσάρων σημείων της Λευκωσίας, για την τοποθέτηση πρόσφατα αισθητήρα μέτρησης της ποιότητας του αέρα από τον ερευνητικό οργανισμό CARDET στο πλαίσιο του έργου AIRTHINGS. Τα σημεία στα οποία εγκαταστάθηκαν τα συστήματα μέτρησης επιλέχθηκαν με κριτήριο την έντονη κυκλοφοριακή κίνηση, η οποία αποτελεί την κύρια πηγή ρύπανσης στον τόπο μας. Οι νέοι αισθητήρες, που ενισχύουν το υφιστάμενο δίκτυο των μόνιμα εγκατεστημένων σταθμών μετρήσεων της ποιότητας του αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, μετρούν τα επίπεδα σωματιδίων (PM2.5, PM10), CO, NO2, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την περιβαλλοντική πίεση, συμβάλλοντας έτσι στην αξιόπιστη καταγραφή της ποιότητας του αέρα στην πρωτεύουσα. 

Βασική επιδίωξη του AIRTHINGS, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg V-B Βαλκανική Μεσόγειος 2014-2020» και αποτελεί σύμπραξη εταίρων πέντε ευρωπαϊκών χωρών (Κύπρος, Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία), είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ώστε να αποτελέσει μοχλό πίεσης στους αρμόδιους φορείς για λήψη μέτρων. 

Στην παρούσα φάση στα δεδομένα των μετρήσεων πρόσβαση έχει μόνο ο ερευνητικός οργανισμός που προώθησε το έργο, αλλά επίκειται η δημιουργία πλατφόρμας ανάμεσα στις πέντε συνεργαζόμενες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η δημιουργία μιας εύχρηστης εφαρμογής που θα δώσει στο κοινό τη δυνατότητα πρόσβασης σε γενικές πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα, σε ζωντανές μετρήσεις και σε ειδοποιήσεις και εισηγήσεις, όταν τα επίπεδα των ρύπων είναι υψηλά. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί πλέον κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο σημαντικότερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τετρακόσιες χιλιάδες περίπου πρόωροι θάνατοι κάθε χρόνο και εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο τραγικός απολογισμός εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι οι άνθρωποι που ζουν σε αστικές περιοχές. Στη Λευκωσία τα δεδομένα που λαμβάνονται από τους υφιστάμενους σταθμούς μέτρησης της ποιότητας του αέρα δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπτά από τη νομοθεσία όρια, εκτός κατά τις μέρες με αυξημένα επίπεδα σκόνης. Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση αυτοκινήτων επιφέρει συνεχή αύξηση στην εκπομπή ρύπων.

Η τοποθέτηση στο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων του συγκεκριμένου αισθητήρα, σε έναν κατεξοχήν πολιτικό χώρο όπου λαμβάνονται αποφάσεις για καίρια ζητήματα, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, απώτερος στόχος του έργου αυτού είναι η χάραξη πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με τη λήψη καινοτόμων και οικονομικά αποδοτικών μέτρων που θα διασφαλίσουν την ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές και θα ευαισθητοποιήσουν το κοινό στην υιοθέτηση και έμπρακτη εφαρμογή τους.  

20/9/2019