Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Σχέδιο Δράσης σε Περίπτωση Πυρκαγιάς στο Κτίριο της Βουλής Των Αντιπροσώπων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σκοποί του σχεδίου είναι:
•    η κατάσβεση της πυρκαγιάς και 
•    η ασφαλής και γρήγορη διαφυγή του προσωπικού και τυχόν επισκεπτών.

Γενικός υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου και συντονισμού όλων των ενεργειών: Γενική Διευθύντρια Βουλής των Αντιπροσώπων/ο αναπληρών τη Γενική Διευθύντρια διευθυντής σε περίπτωση απουσίας της
και σε περίπτωση απουσίας και των δύο: Ανθή Τοφαρή/Πέτρος Λοΐζου/Πανίκος Αντωνίου.
Στο κτίριο της Βουλής έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς (fire alarm system) Το σύστημα παρακολουθείται συνεχώς από την αστυνομία της Βουλής.

Πυροσβεστικός εξοπλισμός
Σε ολόκληρο το κτίριο της Βουλής (από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης μέχρι και τον τρίτο όροφο) υπάρχουν τοποθετημένοι σε περίοπτη θέση δεκαοκτώ (18) πυροσβεστήρες διοξιδίου του άνθρακα, καθώς και δεκαοκτώ (18) τυλιχτήρες νερού, οι οποίοι είναι σε διαφορετικά σημεία κάθε ορόφου, κατά τρόπο που να καλύπτονται όλες οι πτέρυγες των ορόφων. Επιπλέον, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης υπάρχουν και δύο (2) πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης (βλ. Παράρτημα Ι ). Οι πυροσβεστήρες και οι τυλιχτήρες νερού ελέγχονται και συντηρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και είναι κατάλληλοι για όλους τους τύπους πυρκαγιών που πιθανόν να εκδηλωθούν, ως ακολούθως:
ΤΥΛΙΧΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Είναι κατάλληλος για ξύλα, χαρτιά και στερεά υλικά. ΟΧΙ ΥΓΡΑ και ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. Για να χρησιμοποιηθεί ο τυλιχτήρας νερού είναι απαραίτητο να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον όροφο (υπάρχει και σχετική σήμανση στο σημείο που είναι τοποθετημένος κάθε τυλιχτήρας νερού). Υπεύθυνος για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον όροφο είναι ένας από τους υπευθύνους του ορόφου. Αν χρειαστεί να γίνει γενική διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο της Βουλής (γενικός διακόπτης και γεννήτρια), υπεύθυνοι είναι οι Πανίκος Αντωνίου και Πέτρος Λοΐζου.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Είναι κατάλληλος για υγρά και ηλεκτρικές συσκευές. 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ Είναι κατάλληλος για υγρά και ηλεκτρικές συσκευές.

Χρήση πυροσβεστήρων
Έχουν οριστεί ομάδες πυρόσβεσης για κάθε όροφο, που αποτελούνται συνολικά από είκοσι άτομα (μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας της Βουλής), τα οποία έχουν εκπαιδευθεί στην πυρόσβεση από εκπαιδευτές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (βλ. Παράρτημα ΙΙ).

Εντοπισμός πυρκαγιάς - Πρώτες ενέργειες

Αν εντοπίσετε πυρκαγιά στο χώρο εργασίας σας, την οποία δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε άμεσα και χωρίς να θέτετε σε κίνδυνο την ασφάλειά σας, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

•    Ενεργοποιήστε αμέσως το σύστημα συναγερμού, σπάζοντας ένα από τα σημεία συναγερμού πυρκαγιάς (BRAKE GLASSES) που βρίσκονται στους διαδρόμους των ορόφων (βλ. Παράρτημα Ι), πιέζοντας στο κέντρο με τον αντίχειρά σας ή ένα πρόχειρο εργαλείο. Ακολούθως ειδοποιήστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 112, αναφέροντας το χώρο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και τη διεύθυνση του κτιρίου. Ο υπεύθυνος του ορόφου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά πρέπει να βεβαιωθεί ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία πήρε το μήνυμα και να ειδοποιήσει το γενικό υπεύθυνο και την ομάδα πυρόσβεσης, δίδοντάς τους ακριβείς πληροφορίες για την πυρκαγιά, αλλά κατά τρόπο που να μην προκαλεί πανικό.
•    Αν βρίσκεστε κοντά σε πυροσβεστήρα και γνωρίζετε τη χρήση του, πάρτε τον και προσπαθήστε να κατασβήσετε τη φωτιά, χωρίς να θέτετε σε καμιά περίπτωση σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Αν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς δεν είναι εφικτή, εγκαταλείψτε το κτίριο, χρησιμοποιώντας την πλησιέστερη έξοδο διαφυγής και κλείνοντας, αν είναι δυνατό, όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του γραφείου σας ή του χώρου όπου ευρίσκεστε.
•    Οι υπεύθυνοι κάθε ορόφου πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως όλο το προσωπικό, τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, τους βουλευτές και τυχόν επισκέπτες που ευρίσκονται στο κτίριο και να τους καθοδηγήσουν, ώστε να διαφύγουν ΓΡΗΓΟΡΑ, χρησιμοποιώντας την πλησιέστερη έξοδο διαφυγής με τάξη και ψυχραιμία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε άτομα με κινητικά ή άλλα προβλήματα που καθιστούν δύσκολη τη μετακίνησή τους.

•    MΗΝ πανικοβληθείτε και μη φωνάζετε.

•    Bγείτε από το χώρο εργασίας σας χρησιμοποιώντας την πλησιέστερη έξοδο διαφυγής (βλ. Παράρτημα Ι) κλείνοντας, αν είναι δυνατό, όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του γραφείου σας ή του χώρου όπου ευρίσκεστε. ΜΗΝ αργοπορήσετε. Αποφύγετε να διακινείστε πολύ κοντά στο κτίριο, για να μην κινδυνέψετε από πτώσεις γυαλιών, μαρμάρων κ.λπ.

•    Αν τη στιγμή του περιστατικού έχετε επισκέπτες, πρέπει να φροντίσετε για την ασφαλή έξοδό τους από το κτίριο προς τους χώρους συγκέντρωσης, όπου και θα φροντίσετε να καταγραφούν στις λίστες που συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι εκκένωσης (ομάδες πυρασφάλειας).

•    Κατά την έξοδό σας από το κτίριο ΜΗ χρησιμοποιήσετε ανελκυστήρα.

•    Αν στην προσπάθειά σας να βγείτε από το χώρο εργασίας σας διαπιστώσετε ότι στους διαδρόμους υπάρχει καπνός που εμποδίζει την έξοδό σας, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
    Κινηθείτε σκύβοντας ή έρποντας στο πάτωμα, προς την πλησιέστερη ασφαλή έξοδο διαφυγής. Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία και η πυκνότητα του καπνού είναι μειωμένη όσο πιο χαμηλά στο πάτωμα βρίσκεστε.
    Αν διαπιστώσετε ότι η θερμοκρασία και η πυκνότητα του καπνού δε σας επιτρέπουν να κινηθείτε προς την έξοδο, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον Κεντρικό Θάλαμο Ελέγχου, εσωτερικό τηλέφωνο 331 και ενημερώστε τους για το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεστε. Σταθείτε κοντά σε παράθυρο ανοίγοντας την κουρτίνα ή άλλου είδους αντηλιακό κάλυμμα και προσπαθήστε με νεύματα ή άλλο τρόπο να δηλώσετε την παρουσία σας, για να σας εντοπίσει ευκολότερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία. ΜΗΝ ανοίξετε το παράθυρο, αν στο δωμάτιο ή στην εγγύς περίμετρο υπάρχει φωτιά, γιατί η φωτιά τροφοδοτείται με οξυγόνο και εξαπλώνεται γρήγορα. Συστήνεται το παράθυρο να ανοίγει, μόνο σε περίπτωση που σας δώσει οδηγίες η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
•    Ο υπεύθυνος κάθε ορόφου, αφού βεβαιωθεί ότι κανένας δεν έχει παγιδευτεί, πρέπει και ο ίδιος να εγκαταλείψει το κτίριο. Σε περίπτωση που εντοπίσει παγιδευθέντες, πρέπει αμέσως να ενημερώσει το γενικό υπεύθυνο ή τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
•    Συγκεντρωθείτε στο σημείο συγκέντρωσης, που είναι ο χώρος στάθμευσης του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου (απέναντι από την είσοδο του κτιρίου της Βουλής) ή ο δημόσιος κήπος (στο πίσω μέρος του κτιρίου), ανάλογα με τις οδηγίες που θα λάβετε. Υπεύθυνοι να ειδοποιήσουν τη Φρουρά της Βουλής να ανοίξει την καγκελόπορτα που οδηγεί στο Δημόσιο Κήπο, σε περίπτωση που οριστεί ως χώρος συγκέντρωσης αυτό το σημείο, είναι οι Πανίκος Αντωνίου και Πέτρος Λοΐζου. Όσον αφορά τους επισκέπτες που ευρίσκονται εκείνη τη στιγμή στη Βουλή, να εντοπιστούν και να οδηγηθούν με ασφάλεια στο χώρο συγκέντρωσης, με βάση τον κατάλογο που κρατείται από την αστυνομία εισόδου κατά την έλευσή τους στη Βουλή και σε συνεργασία με τους γραμματείς των κοινοβουλευτικών επιτροπών που συνεδριάζουν ή επρόκειτο να συνεδριάσουν. 
•    Μόλις φθάσετε στο χώρο συγκέντρωσης, αναφέρετε το όνομά σας στον υπεύθυνο του ορόφου σας. Αφού γίνει καταμέτρηση, οι υπεύθυνοι κάθε ορόφου πρέπει να βεβαιωθούν ότι όλοι οι υπάλληλοι/βουλευτές/φιλοξενούμενοι του ορόφου τους βρίσκονται εκτός κτιρίου, διαφορετικά να ενημερώσουν το γενικό υπεύθυνο για τυχόν ελλείποντες. ΜΗΝ εγκαταλείψετε το χώρο συγκέντρωσης και ΜΗΝ εισέλθετε στο κτίριο χωρίς την έγκριση του αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
•    Σε περίπτωση που υπάρχουν τραυματίες, ο γενικός υπεύθυνος καλεί αμέσως το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου και παράλληλα φροντίζει να παρασχεθούν πρώτες βοήθειες από το νοσηλευτή της Βουλής ή άλλο εκπαιδευθέντα στις πρώτες βοήθειες.


Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας της Βουλής
25.11.2016
 

--------------------

[1] Το παράρτημα Ι, που περιλαμβάνει σχεδιαγράμματα με τις εξόδους διαφυγής, τα σημεία του κτιρίου όπου είναι τοποθετημένοι πυροσβεστήρες, καθώς και τα σημεία συναγερμού πυρκαγιάς (BRAKE GLASSES), έχει αναρτηθεί σε κάθε όροφο (το μέρος του παραρτήματος που αφορά κάθε συγκεκριμένο όροφο) στον τοίχο ανάμεσα στους ανελκυστήρες.