Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Συμμετοχή της Βουλής των Αντιπροσώπων στην 49η Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Γαλλοφωνίας - 09/07/2024

Συμμετοχή της Βουλής των Αντιπροσώπων στην 49η Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Γαλλοφωνίας - 09/07/2024

Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της 49ης Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Γαλλοφωνίας (Κ.Σ. Γαλλοφωνίας), την οποία φιλοξενεί το Κοινοβούλιο του Καναδά από τις 5 Ιουλίου 2024. Την Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπεί η βουλεύτρια κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Κατά τις χθεσινές εργασίες, η Ολομέλεια της Συνόδου ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κ.Σ. Γαλλοφωνίας, ως συνδεδεμένο μέλος.  

Σε σχετική παρέμβαση της, η  κ. Ατταλίδου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ένταξη της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κ.Σ. Γαλλοφωνίας, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τη θέση που η Γαλλική γλώσσα είχε στην ιστορία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Κύπρου αλλά και τη συμβολή που η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Κύπρος γενικότερα δύνανται να έχουν στην πολιτική κοινότητα της Γαλλοφωνίας. Η κ. Ατταλίδου υπογράμμισε, επίσης, ότι η επιθυμία της Βουλής των Αντιπροσώπων για ένταξη της στην Κ.Σ. Γαλλοφωνίας πηγάζει και από το γεγονός ότι η Κύπρος συντάσσεται πλήρως με τις αρχές και αξίες της Γαλλοφωνίας, όπως τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Η κ. Ατταλίδου διαβεβαίωσε, τέλος, για την ετοιμότητα των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων να συνεργαστούν στενά με την Κ.Σ. Γαλλοφωνίας, προς αντιμετώπιση των πολυδιάστατων παγκόσμιων προκλήσεων και για τη διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ισότητας, της ανάπτυξης και της αλληλεγγύης. 

Εξάλλου, η κ. Ατταλίδου συμμετείχε σε συνεδρία του Δικτύου Γυναικών της Κ.Σ Γαλλοφωνίας, όπου ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, για τις πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις στη Κύπρο αλλά και για άλλες δράσεις και ενέργειες με στόχο  τη προώθηση της ισότητας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Κύπρο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024