Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Συνάντηση του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού κ. Χρύσανθου Σαββίδη με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας και Επιστήμης του Κοινοβουλίου της Γεωργίας κ. Givi Mikanadze - 24/05/2023

Συνάντηση του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού κ. Χρύσανθου Σαββίδη με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας και Επιστήμης του Κοινοβουλίου της Γεωργίας κ. Givi Mikanadze - 24/05/2023

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού κ. Χρύσανθος Σαββίδης είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας και Επιστήμης και Πρόεδρο της Ομάδας Φιλίας Γεωργίας-Κύπρου στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας κ. Givi Mikanadze. 

Κατά τη συνάντηση ο κ. Σαββίδης σημείωσε το εξαιρετικό επίπεδο σχέσεων μεταξύ των Κοινοβουλίων των δύο χωρών και εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας. 

Ο κ. Mikanadze εξέφρασε ευχαριστίες για τη στάση αυτή της Κύπρου. Σημείωσε ότι έγιναν αποφασιστικά βήματα από την Κυβέρνηση της Γεωργίας προς αυτή την κατεύθυνση και αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που συντελούνται στη χώρα του, στο πλαίσιο της διαδικασίας εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο. Υπογράμμισε δε ότι η στήριξη από φίλες χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού στόχου της Γεωργίας. 

Ο κ. Mikanadze ανέφερε ότι η Γεωργία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη συνεργασιών με ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά Κέντρα της ευρωπαϊκών κρατών, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της χώρας για πρόοδο, εκσυγχρονισμό και περαιτέρω προσέγγισή της στην Ευρώπη. Υπογράμμισε δε τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των αντίστοιχων Επιτροπών Παιδείας στα δύο Κοινοβούλια, ώστε να συμβάλουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τέλος, σημειώθηκαν εκατέρωθεν οι σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης μιας ευρύτερης συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συμφωνήθηκε η προώθηση του διαλόγου και των ανταλλαγών μεταξύ των δύο Επιτροπών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023