Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Ο κ. Ευσταθίου εξελέγη σε σημαντικά αξιώματα στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης - 23/01/2023

Ο κ. Ευσταθίου εξελέγη σε σημαντικά αξιώματα στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης - 23/01/2023

Άρχισαν στο Στρασβούργο, οι εργασίες του 1ου Μέρους της Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), στην οποία συμμετέχει ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Συνέλευση. 

Κατά τη σημερινή, πρώτη μέρα των εργασιών της Συνόδου, ο κ. Ευσταθίου εξελέγη ομόφωνα σε μία εκ των θέσεων Αντιπροέδρου της Σοσιαλιστικής Ομάδας στη Συνέλευση.  

Επίσης, ο κ. Ευσταθίου εξελέγη ομόφωνα ως εκπρόσωπος της ΚΣΣΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή της Βενετίας) για το 2023. Η εν λόγω Επιτροπή εξετάζει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, που άπτονται της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, υποβάλλοντας σχετικές συστάσεις στα κράτη μέλη. 

Τέλος, ο κ. Ευσταθίου εξελέγη ως εκπρόσωπος της Συνέλευσης στην Επιτροπή Έργων Τέχνης του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023