Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, κ. Νίκος Τορναρίτης,  χαιρέτισε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, στη Λάρνακα – 22/05/2023

Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, κ. Νίκος Τορναρίτης,  χαιρέτισε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, στη Λάρνακα – 22/05/2023

Άρχισαν σήμερα οι εργασίες της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, την οποία φιλοξενεί η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λάρνακα. Στη συνεδρία συμμετέχουν τριάντα έξι βουλευτές από χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ). 

Καλωσορίζοντας τα μέλη της Επιτροπής στην Κύπρο, ο Eπικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη ΚΣΣΕ κ. Νίκος Τορναρίτης, αναφέρθηκε στην ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτύχει η Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 

Ο κ. Τορναρίτης, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, επαναβεβαίωσε την προσήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων στο έργο που επιτελεί η ΚΣΣΕ, ειδικότερα όσον αφορά στην προώθηση του κράτους δικαίου και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αναφέρθηκε συναφώς, στη διαδικασία αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο και στην έγκριση σχετικών νομοσχεδίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στη βάση των σχετικών συστάσεων της Επιτροπής Βενετίας του ΣτΕ. Ο κ. Τορναρίτης σημείωσε ότι, στόχοι της αναθεώρησης είναι, τόσο η επιτάχυνση του ρυθμού εκδίκασης υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων όσο και η βελτίωση της ποιότητας της απονομής της δικαιοσύνης, με την ίδρυση δύο ειδικών Δικαστηρίων για Εμπορικές και Ναυτικές Υποθέσεις. 

Υπογραμμίζοντας τη σημασία συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στην ΚΣΣΕ, ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι, μέσω αυτής της θεσμικής συνεργασίας, επιτυγχάνεται η μεταφορά εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο, αλλά και η θέσπιση καλύτερης νομοθέτησης.  

Τέλος, υπογράμμισε την ουσιαστική συνβολή των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία συμμόρφωσης των χωρών-μελών του ΣτΕ με τις αποφάσεις και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την μεταφορά, προνοιών της ΕΣΔΑ, στην εθνική έννομη τάξη. 

Ανακοινωθέν Βουλής των Αντιπροσώπων
Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023