Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δέχθηκε αντιπροσωπία του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου - 11/05/2023

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δέχθηκε αντιπροσωπία του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου - 11/05/2023

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου, πραγματοποίησε χθες συνάντηση με αντιπροσωπία του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου.

Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων τα οποία αφορούν εν γένει στο μεταναστευτικό και στην πολιτική χορήγησης ασύλου σε υπηκόους τρίτων χωρών, αλλά και στο δημογραφικό ζήτημα. Συναφώς, επισημάνθηκε η ανάγκη διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και μίας συγκροτημένης πολιτικής διαχείρισης, ενδεχομένως στο πλαίσιο της εκπόνησης εθνικής στρατηγικής στον τομέα αυτό ή/και της θεσμοθέτησης ενός συντονιστικού φορέα υπεύθυνου για τον συντονισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών και μέτρων για το μεταναστευτικό ζήτημα, δεδομένου ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από τις ολοένα αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές, καθώς και εξαιτίας της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία.

Τέλος, συζητήθηκαν τρόποι συνδρομής της Βουλής των Αντιπροσώπων όσον αφορά την προώθηση των επιμέρους ζητημάτων τα οποία τέθηκαν κατά την εν λόγω συνάντηση.

 

Ανακοινωθέν Βουλής των Αντιπροσώπων
Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023