Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Νέα Ανακοίνωση

 

Νέα ανακοίνωση για το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων»

Σας ενημερώνουμε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει αποφασίσει τη συμμετοχή της στο Έργο Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο οποίο συμμετέχουν τα εξής ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρουꓽ Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Πανεπιστήμιο Frederick, Uclan Cyprus.

Ως εκ τούτου, προτρέπουμε όλους τους φοιτητές που έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πιο πάνω Πρόγραμμα/Έργο να υποβάλουν αίτηση για την τοποθέτησή τους στη Βουλή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εν λόγω Έργου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://2beconnected.ucy.ac.cy/2BC/Login.aspx, ανεξαρτήτως αν έχουν υποβάλει ήδη αίτηση στη Βουλή, με σκοπό να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που αυτό προσφέρει. 

Η ανακοίνωση της Βουλής στην πλατφόρμα για το Έργο Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας έχει ήδη αναρτηθεί και θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τα μεσάνυχτα της 15ης  Μαΐου 2022.