Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Νέα Ανακοίνωση

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
 

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων» μετατίθεται από τις 7 Απριλίου 2023, ημερομηνία που ίσχυε μέχρι σήμερα, στην 21η Απριλίου 2023