Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοίνωση

 

Έναρξη του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων» και υποβολή αιτήσεων 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στη Βουλή των Αντιπροσώπων», μία πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής κ. Αννίτας Δημητρίου που είχε αφετηρία τον Ιούνιο 2022, κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων, αλλά και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελληνόφωνους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Ανώτατων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Κύπρου και του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εξοικείωση των νέων με τις εργασίες του νομοθετικού σώματος, τη διεύρυνση των γνώσεών τους γύρω από το κοινοβουλευτικό γίγνεσθαι και τις αξίες της δημοκρατίας και γενικά την προετοιμασία τους, ώστε αφενός να καταστούν ενεργοί πολίτες μέσω της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σχέσεων Βουλής-πολιτών και αφετέρου να ενισχυθούν οι δεξιότητές τους με στόχο τη μελλοντική απασχολησιμότητά τους.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δύο μήνες (6 Ιουνίου-28 Ιουλίου 2023), κατά τους οποίους οι συμμετέχοντες, ανάλογα με το εξειδικευμένο πεδίο γνώσης και το ενδιαφέρον εκάστου θα τοποθετηθούν στις διάφορες υπηρεσίες της Βουλής των Αντιπροσώπων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα παρακολουθήσουν μαθήματα επί κοινοβουλευτικών διαδικασιών και πρακτικής, συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, της ολομέλειας του σώματος, θα έχουν συναντήσεις με τους/τις προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τους/τις επικεφαλής των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών στο πλαίσιο της συμμετοχής της Βουλής των Αντιπροσώπων σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς οργανισμούς, θα ενημερωθούν για το επιτελούμενο έργο. Επίσης, θα παρακολουθήσουν ενημερωτικές διαλέξεις από τους διευθυντές και διευθύντριες των υπηρεσιών επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους και δράσεις γενικής φύσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως και δράσεις της Προέδρου της Βουλής.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο μέσω της ιστοσελίδας της Βουλής των Αντιπροσώπων (www.parliament.cy) στον ειδικό σύνδεσμο για το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22407338, 22407187, 22407182, 22407292.