Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
ΙΒ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Β΄ (09 Σεπτεμβρίου 2022 - 15 Ιουλίου 2023)

ΙΒ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Β΄ (09 Σεπτεμβρίου 2022 - 15 Ιουλίου 2023)