Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
ΙΒ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Β΄ ( 22 Σεπτεμβρίου 2022 - )

ΙΒ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Β΄ ( 22 Σεπτεμβρίου 2022 - )